WARUNKI TECHNOLOGICZNE

               WKS to technologiczny ciąg produkcyjny wykorzystujący w procesie produkcyjnym indywidualne cele: od momentu składowania stali poprzez bezpośrednią produkcję spawanie, toczenie, cięcie czy walcowanie ( np. carg ) , poprzez proces oczyszczania spoin i  zgorzelin gotowych wyrobów po malowanie gotowej konstrukcji z późniejszym  załadunkiem na środek transportu. W tym celu cykl produkcyjny WKS wyposażony jest w żuraw ZB120 do przyjęcia stali na magazyn i podania go na halę produkcyjną  wyposażoną w suwnicę 12 tonową.

              Budowa hali : wysokość 12 m o głębokich, betonowych posadzkach , amortyzujących

              pracę ciężkich maszyn, systemem napływu świeżego powietrza i wentylacji oraz konstrukcji

              nośnej dla pracy ciężkich suwnic.

              ŚRUTOWNIA specjalna wewnętrzna kabina o długości 20 m , wysokości 6 m i szerokości 4 m

z podłogą kratownic dla odbioru śrutu, czyszczenia go ze  zgorzelin i ponownego wykorzystania  ( ciąg technologiczny ).

MALARNIA wysokość 12 m z suwnicą 8 tonową i przyległymi pomieszczeniami pomocniczo – warsztatowymi, wyposażona w podłogowy system zbierania oparów farb oraz nawiewów świeżego powietrza. Całość łączona torem wózkowym z wyciągarką podłogową od magazynu stali poprzez halę produkcyjną, śrutownię, malarnie aż do magazynu gotowych konstrukcji.