opis budynków

ZBIORCZE CECHY OBIEKTÓW

Pow. całkowita nieruchomości – 44.671 m2  (5  hektarów ).

Pow. hal – magazynów ( pod dachem  – 9349 m2 ).

INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA  DZIAŁKI

 1. Sieć wodociągowa – własna studnia głębinowa o głębokości 50 m.
 2. Kanalizacja sanitarna – podłączona do sieci miejskiej.
 3. Kanalizacja deszczowa – rozprowadzona po całym terenie.
 4. Instalacja elektryczna – własna stacja TRAFO – 450 KW.
 5. Oświetlenie – terenów, dróg i magazynów.
 6. Zasilanie telekomutacyjne.
 7. Całość terenu ogrodzona.
 8. Drogi i dojazdy utwardzone ( beton ).
 9. Na terenie: parkingi zadaszone utwardzone, parking dla TIR.
 10. Portiernia.

OPIS  BUDYNKÓW  –  MAGAZYNÓW

 1. Budynek wytwórni konstrukcji stalowych ( WKS ), stanowi główny element nieruchomości i jest zachowanym ciągiem technologicznym składającym się z
 2. Hali produkcyjnej o powierzchni 3460 m2, wyposażonym w dwie suwnice o udźwigu 12,5 ton i 8 ton.
 3. Pomieszczeń administracyjno- socjalnych oraz technicznych o powierzchni 989 m2
 4. Śrutowni o pow. 130,5 m2  z urządzeniami czyszcząco – odbierającymi śrut.
 5. Hali malarni o pow. 2000 m2, wyposażoną w suwnicę 8 tonową wraz z systemem wyciągów podłogowych i nawiewowych.
 •  Budynek biurowo – administracyjny o konstrukcji stalowej wypełnionej  styropianem (ocieplony) o pow. 300 m2, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i sanitarną, telefoniczną z centralą. (patrz zdjęcia).
 • Hala produkcji dodatkowej o pow. 1200 m2, wyposażona w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz wyciągarkę na dł. 80 mb/5 ton.
 • Hala magazynowa z zapleczem biurowym i wiatą o pow. 1200 m2, wyposażona w media i kanalizację.
 • Hala kontenerowa o pow. 649 m2, zbudowana z 10 –ciu  kontenerów socjalnych zespolonych w całość.