MOŻLIWOŚCI PRZEŁADUNKOWE

Kontenery 

              –             w relacji wagon  – wagon

              –        w relacji wagon  – samochód

              –             w relacji samochód  – wagon

              –             rozformowanie  kontenerów z jednoczesnym magazynowaniem towarów –

                             drobnicy.

  • Materiały sypkie;

                            –             kruszywa, węgiel, nawozy, ruda, cement, zboża, makuchy, pellet ‘s itp. z

                                          możliwością magazynowania do 30 tys. ton jednorazowo.

  • Materiały spaletyzowane:

              –             płyty MDF , meblowe, inne

              –             płytki i zaprawy, kleje, cement

              –             materiały izolacyjne, styropiany, pustaki itp.

              –             środki higieniczne z możliwością konsygnacji na partie wg dyspozycji klienta.

  • Towary w Big – Bag ‘ach;

              –             sadze techniczne, ferospławy

              –             pakowanie w worki

              –             pakowanie luzem w TIR, cysterny itp.

              –             nawozy ,makuchy ,sol , soda  z możliwością  sortowania ,

                 5. Przeładunki wielkogabarytowe

              –             kombajny, traktory, maszyny budowlane

              –             zbiorniki, cysterny, elementy mostów, hall

              –             samochody osobowe i ciężarowe itp.

                 6. Przeładunki wyrobów hutniczych;

              –             stal w kręgach , arkuszach

              –             stali zbrojeniowej, w paczkach , rur, kształtowników, profili

              –             surówki odlewniczej

                 Istnieje  możliwość składowania, cięcia poprzecznego (dwie linie do cięcia i pakowania blach od 0,5 do  6 mm, cięcia na formatki  – wypalarka  CNC  i  konfekcjonowaniu).

                 7. Projekty ;

   –            Pracujemy nad rządowym programem „TIRY na TORY” , na terminalu jest możliwość zagospodarowania terenu i sprzętu pod powyższy program.

              –             dążymy do uruchomienia kolei transsyberyjskiej łączącej Europę z Chinami,  

                            skracającą czas przejazdu np. w stosunku do  transportu  morskiego.

              –             pracujemy nad udrożnieniem kanału kontenerowego między Gdynią- Odessą

                            łącząc Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym.